HD bullet d?? kamera

Gece ve gündüz farketmeks?z?n,an?nda istedi?iniz ??k tasar?ml? görüntüyü hem kay?t cihaz?n?z'dan hem de uzaktan telefon,tabletiniz de rahatl?kla izleyebilirsiniz. D?? bullet kameralar?m?z'?n en az görüntü kalitesi  1.3 mp 'dan ba?lar ve tamam? hd kalitesinde görüntü sa?lamaktad?r. Son teknolojik ekipmanlarla donat?lm?? d?? kameralar?m?z kesinlikle d?? etkenlere kar?? su geçirmemektedir.  Kalitesi dü?ük ürün sat???m?z bulunmamaktad?r. Resimlerde belirtilen kamera görseli de?i?iklik gösterebilmektedir.